1800.1. Racionāls skaitlis

Aprēķini!

15\times (-3)\times (-2)=
Klase:
7
Priekšmets
Algebra
Tēma
6.klases matemātikas kursa atkārtošana
Apakštēma
Racionāls skaitlis

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Krustleņķi, blakusleņķi, perpendikulāras taisnes, attālums no punkta līdz taisnei, perpendikuls pret taisni.
 2. Algebra: Procenti un proporcijas.
 3. Algebra: Nosacītās nevienādības īpašības.
 4. Algebra: Monoms (1. pakāpes).
 5. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 6. Ģeometrija: Vienādsānu trijstūris, sānu mala, trijstūra pamats, vienādmalu trijstūris, nogriežņa vidusperpendikuls, sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī
 7. Ģeometrija: Triju punktu savstarpējais novietojums.
 8. Algebra: Binoms.
 9. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 10. Algebra: Daļas (dalījuma) pamatīpašība.
 11. Algebra: Racionāls skaitlis
 12. Algebra: Pretēja veida nevienādības.
 13. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 14. Algebra: Procenti un proporcijas.
 15. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 16. Ģeometrija: Punkts pieder (nepieder) taisnei (staram, nogrieznim), pusplakne, krustiskas taisnes, stars, pretēji stari, nogrieznis, īpašība
 17. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 18. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 19. Algebra: Nosacītās nevienādības jēdziens
 20. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 21. Algebra: Polinoma līdzīgie locekļi.
 22. Algebra: Vienādojuma jēdziens.
 23. Algebra: Vienādojuma īpašības.
 24. Algebra: Tiešās proporcionalitātes funkcionālā sakarība y = kx
 25. Ģeometrija: Jēdziena definīcija, jēdziena pazīme.
 26. Algebra: Ekvivalentas nevienādības
 27. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 28. Algebra: Savstarpēji pretēji monomi.
 29. Algebra: Vienādojuma īpašības.
 30. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 31. Ģeometrija: Trijstūra leņķu summa, taisnleņķa trijstūra katete, hipotenūza, taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes
 32. Ģeometrija: Riņķa līnija, riņķa līnijas centrs, rādiuss, diametrs, horda, loks
 33. Algebra: Identiskas izteiksmes.
 34. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 35. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 36. Ģeometrija: Triju punktu savstarpējais novietojums.
 37. Algebra: Saīsinātās reizināšanas formulas: summas un starpības kvadrāts;kvadrātu starpība.
 38. Algebra: Savstarpēji pretēji monomi.
 39. Algebra: Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju
 40. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 41. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 42. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q