KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

378.2. Vielu klasifikācija.

Atzīmē pareizo!

Atzīmējiet, kurai vielu grupai pieder tritijs!

Uzraksti atbildi!

Uzrakstiet savienojuma klasi (vienkāršās vielas gadījumā - metāls/nemetāls)!
Klase:
9
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība
Apakštēma
Vielu klasifikācija.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 2. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 3. Algebra: Ģeometriskā progresija
 4. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 5. Algebra: Vienādijuma sistēmas jēdziens
 6. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 7. Algebra: Variācija, kombinācija
 8. Algebra: Diference
 9. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 10. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 11. Algebra: Varbūtība
 12. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 13. Fizika: Elektrodrošība
 14. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 15. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 16. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 17. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 18. Ķīmija: Polimēri.
 19. Algebra: Nevienādību sistēmas
 20. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 21. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 22. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 23. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 24. Fizika: Visuma uzbūve
 25. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 26. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 27. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 28. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 29. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 30. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 31. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 32. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 33. Algebra: Kvocients
 34. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 35. Fizika: Ķermeņu elektrizācija un elektrizētu ķermeņu mijiedarbība
 36. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 37. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 38. Algebra: Vispārīgais loceklis
 39. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 40. Algebra: Aritmētiskā progresija
 41. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 42. Ķīmija: Vielu klasifikācija.