KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

378.3. Vielu klasifikācija.

Atzīmē pareizo!

Atzīmējiet, kurai vielu grupai pieder deitērijs!

Uzraksti atbildi!

Uzrakstiet savienojuma klasi (vienkāršās vielas gadījumā - metāls/nemetāls)!
Klase:
9
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Neorganisko vielu pārvērtību daudzveidība
Apakštēma
Vielu klasifikācija.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 2. Algebra: Vienādijuma sistēmas jēdziens
 3. Fizika: Elektrodrošība
 4. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 5. Algebra: Aritmētiskā progresija
 6. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 7. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 8. Algebra: Kvocients
 9. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 10. Algebra: Vispārīgais loceklis
 11. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 12. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 13. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 14. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 15. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 16. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 17. Algebra: Ģeometriskā progresija
 18. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 19. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 20. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 21. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 22. Fizika: Visuma uzbūve
 23. Fizika: Ķermeņu elektrizācija un elektrizētu ķermeņu mijiedarbība
 24. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 25. Algebra: Nevienādību sistēmas
 26. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 27. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 28. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 29. Ķīmija: Polimēri.
 30. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 31. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 32. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 33. Algebra: Varbūtība
 34. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 35. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 36. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 37. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 38. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 39. Algebra: Variācija, kombinācija
 40. Algebra: Diference
 41. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 42. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija