1984.3. Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju

Klases matemātikas skolotāja nolēma motivēt skolēnus apgūt kāpināšanu ar dārgumu medībām skolā. Lai atrastu kabinetu, kurā skolotāja ir sagatavojusi cienastu saviem skolēniem, viņiem ir nepieciešams aprēķināt izteiksmes vērtību. Iegūtais daļskaitlis (maksimāli saīsināts) skaitītājā norādīs skolas stāvu, kurā skolotāja gaida skolēnus. Saucējs norādīs kabinetu, Kur skolēniem jādodas, lai atrastu paslēptos gardumus.

Uzraksti atbildi!

\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}\times \left(\frac{1}{5}\right)^{-4}\times \left(\frac{1}{5}\right)^3\times \left(-\frac{2}{3}\right)^2\times \left(\frac{1}{5}\right)^2+\left(\frac{1}{5}\right)^1
stāvs
kabinets
Klase:
7
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kāpināšana
Apakštēma
Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Skaitliskās sakarības
 2. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 3. Ģeometrija: Punkts, taisne, plakne, ģeometriska figūra
 4. Algebra: Daļas (dalījuma) pamatīpašība.
 5. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 6. Ģeometrija: Jēdziena definīcija, jēdziena pazīme.
 7. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 8. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 9. Algebra: Daļas (dalījuma) pamatīpašība.
 10. Algebra: Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju
 11. Algebra: Polinoma līdzīgie locekļi.
 12. Ģeometrija: Vienādi trijstūri, vienādu trijstūru atbilstošie elementi, vienādu trijstūru īpašības, trijstūru vienādības pazīmes
 13. Algebra: Vienādojuma saknes.
 14. Algebra: Parastās daļas un decimāldaļas.
 15. Algebra: Skaitliskās sakarības
 16. Algebra: Tiešās proporcionalitātes funkcionālā sakarība y = kx
 17. Ģeometrija: Šaurs, plats, taisns, izstiepts, atvērts, pilns leņķis. Vienādi leņķi, leņķa bisektrise
 18. Algebra: Polinomu normālforma.
 19. Algebra: Polinoms.
 20. Algebra: Sakarības jēdziens
 21. Algebra: Nosacītās nevienādības jēdziens
 22. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 23. Algebra: Koordinātu plakne
 24. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 25. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 26. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 27. Algebra: Neatkarīgais mainīgais (arguments) un atkarīgais mainīgais (funkcija)
 28. Algebra: Polinoma līdzīgie locekļi.
 29. Algebra: Koordinātu ass un punkta koordināta
 30. Algebra: Monomi daļas formā
 31. Ģeometrija: Punkts pieder (nepieder) taisnei (staram, nogrieznim), pusplakne, krustiskas taisnes, stars, pretēji stari, nogrieznis, īpašība
 32. Algebra: Racionāls skaitlis
 33. Algebra: Nosacītās nevienādības īpašības.
 34. Algebra: Skaitliskās sakarības
 35. Algebra: Binoms.
 36. Ģeometrija: Šaurs, plats, taisns, izstiepts, atvērts, pilns leņķis. Vienādi leņķi, leņķa bisektrise
 37. Ģeometrija: Trijstūra leņķu summa, taisnleņķa trijstūra katete, hipotenūza, taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes
 38. Algebra: Polinomam pretējs polinoms.
 39. Algebra: Lineārie vienādojumi ax + b = 0, kur a, b ∈ Q
 40. Ģeometrija: Riņķa līnija, riņķa līnijas centrs, rādiuss, diametrs, horda, loks
 41. Algebra: Daļas (dalījuma) pamatīpašība.
 42. Algebra: Funkcija y = x²