1646.3. Abscisu ass

Ieraksti trūkstošo vārdu!

Abscisu ass ir ass.
Klase:
7
Priekšmets
Algebra
Tēma
Viena argumenta funkcijas
Apakštēma
Abscisu ass

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Saīsinātās reizināšanas formulas: summas un starpības kvadrāts;kvadrātu starpība.
 2. Algebra: Tiešās proporcionalitātes funkcionālā sakarība y = kx
 3. Algebra: Koordinātu ass un punkta koordināta
 4. Algebra: Nosacītās nevienādības īpašības.
 5. Algebra: Identitāte.
 6. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q
 7. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 8. Algebra: Savstarpēji pretēji monomi.
 9. Ģeometrija: Vienādi trijstūri, vienādu trijstūru atbilstošie elementi, vienādu trijstūru īpašības, trijstūru vienādības pazīmes
 10. Algebra: Polinomu normālforma.
 11. Algebra: Vienādojuma jēdziens.
 12. Algebra: Skaitļu intervāls un to veidi.
 13. Algebra: Matemātiska izteiksme. Algebriska izteiksme.
 14. Ģeometrija: Vienādas figūras, vienādi nogriežņi, nogriežņa garums, nogriežņa viduspunkts, attālums starp diviem punktiem.
 15. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 16. Algebra: Savstarpēji pretēji monomi.
 17. Algebra: Polinoma līdzīgie locekļi.
 18. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 19. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 20. Algebra: Funkcijas izteikšana ar formulu, tabulu, grafiku
 21. Algebra: Pretēja veida nevienādības.
 22. Algebra: Skaitliska izteiksme.
 23. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 24. Algebra: Trinoms.
 25. Ģeometrija: Trijstūris un tā elementi, leņķa pretmala un piemala, malas pretleņķis un pieleņķis trijstūrī. Trijstūra mediāna, bisektrise, augstums, trijstūra nevienādība.
 26. Algebra: Kāpināšanas jēdziens: bāze, kāpinātājs, pakāpe
 27. Algebra: Ekvivalenti vienādojumi.
 28. Ģeometrija: Punkts pieder (nepieder) taisnei (staram, nogrieznim), pusplakne, krustiskas taisnes, stars, pretēji stari, nogrieznis, īpašība
 29. Algebra: Abscisu ass
 30. Algebra: Monoma normālforma
 31. Algebra: Lineārie vienādojumi ax + b = 0, kur a, b ∈ Q
 32. Algebra: Polinoma augstākais loceklis.
 33. Algebra: Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Algebra: Līdzīgi monomi - vienkārši algebriski
 36. Algebra: Ordinātu ass
 37. Algebra: Pieraksts –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 38. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 39. Ģeometrija: Šaurs, plats, taisns, izstiepts, atvērts, pilns leņķis. Vienādi leņķi, leņķa bisektrise
 40. Algebra: Monoma koeficients
 41. Algebra: Nosacītās nevienādības jēdziens
 42. Algebra: Polinomam pretējs polinoms.