KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2513.1. Diference

Dotas vairākas aritmētiskās progresijas, katra no tām apzīmēta ar mazo alfabēta burtu. Zināms, ka katrai progresijai ir “līdziniece” – progresija ar tādu pašu diferenci. Nosaki, kuras progresijas ir “līdzinieces”! (atbildes logos burtus raksti alfabēta se


Aizpildiet tukšos laukus!

Vienādas diferences ir virknēm un un diferences vērtība ir Vienādas diferences ir virknēm un un diferences vērtība ir Vienādas diferences ir virknēm un un diferences vērtība ir .

Kāda ir atsķirīgo diferenču summa?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Skaitļu virknes
Apakštēma
Diference

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Fizika: Visuma uzbūve
 2. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 3. Fizika: Procesi zvaigznēs
 4. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 5. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 6. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 7. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 8. Algebra: Kvadrātnevienādības
 9. Fizika: Ķermeņu elektrizācija un elektrizētu ķermeņu mijiedarbība
 10. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 11. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 12. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 13. Algebra: Nevienādību sistēmas
 14. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 15. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 16. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 17. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 18. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 19. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 20. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 21. Algebra: Kvocients
 22. Algebra: Summas formula
 23. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 24. Algebra: Kombinatorika
 25. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 26. Algebra: Diference
 27. Algebra: Diference
 28. Fizika: Visuma uzbūve
 29. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 30. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 31. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 32. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 33. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 34. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 35. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 36. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 37. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 38. Algebra: Variācija, kombinācija
 39. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 40. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 41. Fizika: EMV un dzīvā daba
 42. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.