KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2524.1. Vispārīgais loceklis

Uzraksti atbildi!

Dota skaitļu virkne, kuras locekļus iespējams aprakstīt ar virknes vispārīgā locekļa formulu. Kura no sekojošām formulām apraksta virknes n-to locekli a_n: Virkne 1;\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4};___
Kādi būtu nākamie divi virknes locekļi, aprēķinos izmantojot noteikto vispārīgā locekļa formulu? Pirmais:
Otrais:
Kāds būtu virknes 25. loceklis?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Skaitļu virknes
Apakštēma
Vispārīgais loceklis

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vispārīgais loceklis
 2. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 3. Algebra: Diference
 4. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 5. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 6. Algebra: Aritmētiskā progresija
 7. Algebra: Summas formula
 8. Algebra: Aritmētiskā progresija
 9. Fizika: Procesi zvaigznēs
 10. Algebra: Vispārīgais loceklis
 11. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 12. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 13. Algebra: Vispārīgais loceklis
 14. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 15. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 16. Algebra: Daļveida nevienādības
 17. Algebra: Diference
 18. Ķīmija: Polimēri.
 19. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 20. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 21. Algebra: Variācija, kombinācija
 22. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 23. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 24. Fizika: Visuma uzbūve
 25. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 26. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 27. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 28. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 29. Algebra: Aritmētiskā progresija
 30. Fizika: Procesi zvaigznēs
 31. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 32. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 33. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 34. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 35. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 36. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 37. Algebra: Ģeometriskā progresija
 38. Algebra: Daļveida nevienādības
 39. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 40. Algebra: Nevienādību sistēmas
 41. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 42. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības