1934.3. Funkcija y = x²

Uzraksti atbildi!

Atrodiet funkcijas y= (x-2)^2 ordinātas vērtību, pie kuras funkcijas grafiks krusto y-asi!
Klase:
7
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kāpināšana
Apakštēma
Funkcija y = x²

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Ekvivalenti vienādojumi.
 2. Algebra: Punkta koordinātas
 3. Algebra: Funkcija
 4. Algebra: Skaitliska izteiksme.
 5. Algebra: Polinomam pretējs polinoms.
 6. Algebra: Savstarpēji pretēji monomi.
 7. Algebra: Ordinātu ass
 8. Algebra: Procenti un proporcijas.
 9. Algebra: Polinoma līdzīgie locekļi.
 10. Algebra: Monoma koeficients
 11. Ģeometrija: Vienādas figūras, vienādi nogriežņi, nogriežņa garums, nogriežņa viduspunkts, attālums starp diviem punktiem.
 12. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 13. Algebra: Nosacītās nevienādības īpašības.
 14. Algebra: Trinoms.
 15. Algebra: Tiešās proporcionalitātes funkcionālā sakarība y = kx
 16. Ģeometrija: Trijstūra leņķu summa, taisnleņķa trijstūra katete, hipotenūza, taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes
 17. Algebra: Pieraksts –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 18. Algebra: Funkcija y = x²
 19. Algebra: Punkta koordinātas
 20. Algebra: Savstarpēji vienādi monomi
 21. Algebra: Līdzīgi monomi - monomi
 22. Ģeometrija: Trijstūra leņķu summa, taisnleņķa trijstūra katete, hipotenūza, taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes
 23. Algebra: Trinoms.
 24. Algebra: Identiskas izteiksmes.
 25. Algebra: Koordinātu ass un punkta koordināta
 26. Algebra: Funkcija
 27. Algebra: Skaitļu normālforma
 28. Algebra: Sakarības jēdziens
 29. Algebra: Pieraksts –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 30. Algebra: Vienādojuma īpašības.
 31. Algebra: Monoms (1. pakāpes).
 32. Algebra: Nosacītās nevienādības jēdziens
 33. Algebra: Tiešās proporcionalitātes funkcionālā sakarība y = kx
 34. Algebra: Neatkarīgais mainīgais (arguments) un atkarīgais mainīgais (funkcija)
 35. Algebra: Līdzīgi monomi - monomi
 36. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 37. Algebra: Abscisu ass
 38. Algebra: Abscisu ass
 39. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 40. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 41. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 42. Algebra: Sakarības jēdziens