KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2540.3. Summas formula

Atzīmē pareizo!

Dota skaitļu virkne. Zināms, ka tā ir vai nu ģeometriskā vai algebriskā progresija. Kura no tām ir dotā virkne, ja tās pirmie elementi ir 5; 10; 20; 40; ___?

Uzraksti atbildi!

Atbildes logā raksti virknes kvocientu (ja tā ir ģeometriskā progresija) vai diferenci (ja tā ir aritmētiskā progresija).
Dots, ka virknes pirmo 6 locekļu summa ir 320. Par cik šī vērtība atšķiras no patiesās virknes locekļu summas? (atbildes logā raksti starpības moduli; ja summa ir pareiza, atbildes logā raksti 0)
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Skaitļu virknes
Apakštēma
Summas formula

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 2. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 3. Algebra: Summas formula
 4. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 5. Algebra: Nevienādību sistēmas
 6. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 7. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 8. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 9. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 10. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 11. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 12. Algebra: Kvadrātnevienādības
 13. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 14. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 15. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 16. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 17. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 18. Fizika: EMV un dzīvā daba
 19. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 20. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 21. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 22. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 23. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 24. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 25. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 26. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 27. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 28. Algebra: Kombinatorika
 29. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 30. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 31. Algebra: Kvocients
 32. Algebra: Ģeometriskā progresija
 33. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 34. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 35. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 36. Algebra: Varbūtība
 37. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 38. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 39. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 40. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 41. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 42. Algebra: Summas formula