KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2607.2. Variācija, kombinācija

Uzraksti atbildi!

Cik skaitļus vari izveidot no skaitļa 234517 cipariem, ja izvēlas trīs ciparus (izvēlētais cipars tiek izmantots vienreiz)?
Cik skaitļu vari izveidot no skaitļa 234517 cipariem, ja izvēlas četrus ciparus (izvēlētais cipars tiek izmantots vienreiz)?
Cik veidos vari pārkārtot šos ciparus, lai iegūtu dažādus piecu ciparu skaitļus (izvēlētais cipars tiek izmantots vienreiz)?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kombinatorikas, varbūtību teorijas elementi
Apakštēma
Variācija, kombinācija

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 2. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 3. Algebra: Kvocients
 4. Algebra: Kombinatorika
 5. Algebra: Vispārīgais loceklis
 6. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 7. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 8. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 9. Algebra: Vispārīgais loceklis
 10. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 11. Algebra: Kombinatorika
 12. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 13. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 14. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 15. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 16. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 17. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 18. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 19. Algebra: Vienādojumu grafiks
 20. Fizika: Transporta attīstība
 21. Algebra: Ģeometriskā progresija
 22. Algebra: Aritmētiskā progresija
 23. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 24. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 25. Fizika: Transporta attīstība
 26. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 27. Fizika: Elektrodrošība
 28. Algebra: Daļveida nevienādības
 29. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 30. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 31. Algebra: Daļveida nevienādības
 32. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 33. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 34. Algebra: Variācija, kombinācija
 35. Algebra: Nevienādību sistēmas
 36. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 37. Algebra: Daļveida nevienādības
 38. Fizika: Elektrodrošība
 39. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 40. Algebra: Nevienādību sistēmas
 41. Ķīmija: Metālu iegūšana no oksīdiem. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma.
 42. Fizika: Elektrodrošība