1364.1. Vienādojuma jēdziens.

Uzraksti atbildi!

Ar ko ir vienāds x, ja zināms, ka vienādojumi -2z=5 un 2x=-6z ir ekvivalenti?
x=
Klase:
7
Priekšmets
Algebra
Tēma
Vienādojumi un to risināšana
Apakštēma
Vienādojuma jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Trijstūra leņķu summa, taisnleņķa trijstūra katete, hipotenūza, taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes
 2. Ģeometrija: Riņķa līnija, riņķa līnijas centrs, rādiuss, diametrs, horda, loks
 3. Ģeometrija: Krustleņķi, blakusleņķi, perpendikulāras taisnes, attālums no punkta līdz taisnei, perpendikuls pret taisni.
 4. Algebra: Pretēja veida nevienādības.
 5. Algebra: Daļas (dalījuma) pamatīpašība.
 6. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 7. Algebra: Vienādojuma īpašības.
 8. Algebra: Identiskas izteiksmes.
 9. Algebra: Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju
 10. Algebra: Procenti un proporcijas.
 11. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 12. Ģeometrija: Vienādsānu trijstūris, sānu mala, trijstūra pamats, vienādmalu trijstūris, nogriežņa vidusperpendikuls, sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī
 13. Algebra: Savstarpēji pretēji monomi.
 14. Algebra: Saīsinātās reizināšanas formulas: summas un starpības kvadrāts;kvadrātu starpība.
 15. Algebra: Vienādojuma īpašības.
 16. Algebra: Procenti un proporcijas.
 17. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 18. Algebra: Nosacītās nevienādības īpašības.
 19. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 21. Algebra: Monoms (1. pakāpes).
 22. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 23. Ģeometrija: Triju punktu savstarpējais novietojums.
 24. Ģeometrija: Triju punktu savstarpējais novietojums.
 25. Algebra: Vienādojuma jēdziens.
 26. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 27. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 28. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q
 29. Ģeometrija: Punkts pieder (nepieder) taisnei (staram, nogrieznim), pusplakne, krustiskas taisnes, stars, pretēji stari, nogrieznis, īpašība
 30. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 31. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 32. Algebra: Binoms.
 33. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 34. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 35. Algebra: Polinoma līdzīgie locekļi.
 36. Algebra: Savstarpēji pretēji monomi.
 37. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 38. Algebra: Tiešās proporcionalitātes funkcionālā sakarība y = kx
 39. Algebra: Nosacītās nevienādības jēdziens
 40. Algebra: Ekvivalentas nevienādības
 41. Ģeometrija: Jēdziena definīcija, jēdziena pazīme.
 42. Algebra: Racionāls skaitlis