KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2423.1. Skaitļu virknes jēdziens

Uzraksti atbildi!

Doti divi daļskaitļi \frac{1}{3} un \frac{2}{7}. Izmantojot kalkulatoru, iegūsti katras daļas vērtību un pirmos deviņus ciparus aiz komata iegūtajiem rezultātiem raksti vienu aiz otra, bez atstarpēm atdalot tos ar ;
(Piemērs: \frac{a}{b} pirmie deviņi cipari aiz komata= 1;2;3;4;5;___)
\frac{1}{3} pirmie deviņi cipari aiz komata=
\frac{2}{7} pirmie deviņi cipari aiz komata=

Esi ieguvis divas skaitļu virknes. Cik dažādi skaitļi tiek izmantoti pirmajā , cik – otrajā virknēs?
Pirmajā
Otrajā

Atzīmē pareizo!

Vai kāda no iegūtajām skaitļu virknēm izskatītos periodiska, ja to turpinātu tālāk?

Kāda ir abu virkņu 6.elementu summa?
Kāds ir abu virkņu 6. elementu starpības modulis? (skaitlis bez zīmes)
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Skaitļu virknes
Apakštēma
Skaitļu virknes jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 2. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 3. Algebra: Diference
 4. Algebra: Kvocients
 5. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 6. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 7. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 8. Fizika: Visuma uzbūve
 9. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 10. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 11. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 12. Algebra: Variācija, kombinācija
 13. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 14. Fizika: Ķermeņu elektrizācija un elektrizētu ķermeņu mijiedarbība
 15. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 16. Algebra: Nevienādību sistēmas
 17. Fizika: EMV un dzīvā daba
 18. Algebra: Summas formula
 19. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 20. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 21. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 22. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 23. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 24. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 25. Algebra: Kombinatorika
 26. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 27. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 28. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 29. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 30. Fizika: Procesi zvaigznēs
 31. Algebra: Diference
 32. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 33. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 34. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 35. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 36. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 37. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 38. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 39. Algebra: Kvadrātnevienādības
 40. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 41. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 42. Fizika: Visuma uzbūve