KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2343.3. Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Raksturo kvadrātfunkciju y=x^2+3x-4!


Kāds ir kvadrātlocekļa koeficients?

Kāds ir dotās funkcijas grafiskais attēlojums?

Kāds ir funkcijas grafika zaru vērsuma virziens?

Kura no doto grafiku skicēm attēlo doto kvadrātfunkciju?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kvadrātfunkcija
Apakštēma
Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 2. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 3. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 4. Algebra: Nevienādību sistēmas
 5. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 6. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 7. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 8. Algebra: Summas formula
 9. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 10. Algebra: Summas formula
 11. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 12. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 13. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 14. Algebra: Kvocients
 15. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 16. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 17. Algebra: Ģeometriskā progresija
 18. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 19. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 20. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 21. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 22. Algebra: Varbūtība
 23. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 24. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 25. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 26. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 27. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 28. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 29. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 30. Algebra: Kvadrātnevienādības
 31. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 32. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 33. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 34. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 35. Fizika: EMV un dzīvā daba
 36. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 37. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 38. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 39. Algebra: Kombinatorika
 40. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 41. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 42. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)