KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2343.3. Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Raksturo kvadrātfunkciju y=x^2+3x-4!


Kāds ir kvadrātlocekļa koeficients?

Kāds ir dotās funkcijas grafiskais attēlojums?

Kāds ir funkcijas grafika zaru vērsuma virziens?

Kura no doto grafiku skicēm attēlo doto kvadrātfunkciju?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kvadrātfunkcija
Apakštēma
Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Nevienādību sistēmas
 2. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 3. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 4. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 5. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 6. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 7. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 8. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 9. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 10. Algebra: Varbūtība
 11. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 12. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 13. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 14. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 15. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 16. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 17. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 18. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 19. Algebra: Kvadrātnevienādības
 20. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 21. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 22. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 23. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 24. Algebra: Summas formula
 25. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 26. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 27. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 28. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 29. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 30. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 31. Algebra: Summas formula
 32. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 33. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 34. Algebra: Kombinatorika
 35. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 36. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 37. Algebra: Kvocients
 38. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 39. Fizika: EMV un dzīvā daba
 40. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 41. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 42. Algebra: Ģeometriskā progresija