KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2343.1. Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Raksturo kvadrātfunkciju y=-2x^2+x-3!


Kāds ir kvadrātlocekļa koeficients?

Kāds ir dotās funkcijas grafiskais attēlojums?

Kāds ir funkcijas grafika zaru vērsuma virziens?

Kura no doto grafiku skicēm attēlo doto kvadrātfunkciju?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kvadrātfunkcija
Apakštēma
Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 2. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 3. Algebra: Nevienādību sistēmas
 4. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 5. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 6. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 7. Algebra: Kombinatorika
 8. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 9. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 10. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 11. Algebra: Summas formula
 12. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 13. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 14. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 15. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 16. Algebra: Kvadrātnevienādības
 17. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 18. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 19. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 20. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 21. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 22. Algebra: Summas formula
 23. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 24. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 25. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 26. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 27. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 28. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 29. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 30. Algebra: Varbūtība
 31. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 32. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 33. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 34. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 35. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 36. Algebra: Ģeometriskā progresija
 37. Algebra: Kvocients
 38. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 39. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 40. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 41. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 42. Fizika: EMV un dzīvā daba