KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2343.2. Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Raksturo kvadrātfunkciju y=4x^2-4x+2!


Kāds ir kvadrātlocekļa koeficients?

Kāds ir dotās funkcijas grafiskais attēlojums?

Kāds ir funkcijas grafika zaru vērsuma virziens?

Kura no grafiku skicēm attēlo doto kvadrātfunkciju?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kvadrātfunkcija
Apakštēma
Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 2. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 3. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 4. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 5. Algebra: Kvadrātnevienādības
 6. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 7. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 8. Algebra: Ģeometriskā progresija
 9. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 10. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 11. Algebra: Summas formula
 12. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 13. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 14. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 15. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 16. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 17. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 18. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 19. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 20. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 21. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 22. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 23. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 24. Algebra: Kvocients
 25. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 26. Algebra: Summas formula
 27. Fizika: EMV un dzīvā daba
 28. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 29. Algebra: Nevienādību sistēmas
 30. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 31. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 32. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 33. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 34. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 35. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 36. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 37. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 38. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 39. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 40. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 41. Algebra: Varbūtība
 42. Algebra: Kombinatorika