KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2313.3. Vienādojumu sistēmas jēdziens

Atzīmē pareizo!

Ja vienādojumu sistēma sastāv no diviem lineāriem vienādojumiem, tās grafiks ir divas taisnes. Koordinātu plaknē iespējami trīs būtiski atšķirīgi šo taišņu novietojumi. Tad, ja taisnes pārklājas, sistēmas atrisinājumu skaits ir?

Aplūko doto grafiku skices un nosaki, cik atrisinājumu ir sistēmai, ko attēlo šādu vienādojumu grafiki!


Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Vienādojumu sistēmas
Apakštēma
Vienādojumu sistēmas jēdziens

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 2. Algebra: Ģeometriskā progresija
 3. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 4. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 5. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 6. Fizika: Elektrodrošība
 7. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 8. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 9. Algebra: Kvocients
 10. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 11. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 12. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 13. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 14. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 15. Algebra: Vispārīgais loceklis
 16. Algebra: Nevienādību sistēmas
 17. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 18. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 19. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 20. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 21. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 22. Fizika: Visuma uzbūve
 23. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 24. Algebra: Variācija, kombinācija
 25. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 26. Algebra: Varbūtība
 27. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 28. Fizika: Ķermeņu elektrizācija un elektrizētu ķermeņu mijiedarbība
 29. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 30. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 31. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 32. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 33. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 34. Algebra: Diference
 35. Ķīmija: Polimēri.
 36. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 37. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 38. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 39. Algebra: Vienādijuma sistēmas jēdziens
 40. Algebra: Aritmētiskā progresija
 41. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 42. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens