KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

437.1. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas

Aprēķiniet masu FeO (gramos), ko var reducēt ar 5l H2 normālos apstākļos(atbildi noapaļot līdz veselam skaitlim)!

Reakcijas vienādojums: FeO + H2 → Fe + H2O
g
Klase:
9
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Organisko un neorganisko vielu pārvērtības
Apakštēma
Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Ģeometriskā progresija
 2. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 3. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 4. Fizika: Visuma uzbūve
 5. Algebra: Aritmētiskā progresija
 6. Algebra: Vispārīgais loceklis
 7. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 8. Algebra: Diference
 9. Algebra: Vispārīgais loceklis
 10. Algebra: Variācija, kombinācija
 11. Ķīmija: Polimēri.
 12. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 13. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 14. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 15. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 16. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 17. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 18. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 19. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 20. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 21. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 22. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 23. Algebra: Vispārīgais loceklis
 24. Algebra: Aritmētiskā progresija
 25. Algebra: Nevienādību sistēmas
 26. Fizika: Procesi zvaigznēs
 27. Algebra: Summas formula
 28. Algebra: Aritmētiskā progresija
 29. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 30. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 31. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 32. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 33. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 34. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 35. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 36. Algebra: Diference
 37. Fizika: Procesi zvaigznēs
 38. Algebra: Daļveida nevienādības
 39. Algebra: Daļveida nevienādības
 40. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 41. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 42. Ķīmija: Vielu klasifikācija.