KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

437.3. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas

Aprēķiniet masu FeO (gramos), ko var reducēt ar 24l H2 normālos apstākļos ( atbildi noapaļot līdz veselam skaitlim)!

Reakcijas vienādojums: FeO + H2 → Fe + H2O
g
Klase:
9
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Organisko un neorganisko vielu pārvērtības
Apakštēma
Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 2. Algebra: Daļveida nevienādības
 3. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 4. Algebra: Daļveida nevienādības
 5. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 6. Algebra: Diference
 7. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 8. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 9. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 10. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 11. Algebra: Diference
 12. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 13. Fizika: Visuma uzbūve
 14. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 15. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 16. Algebra: Aritmētiskā progresija
 17. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 18. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 19. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 20. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 21. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 22. Ķīmija: Polimēri.
 23. Algebra: Vispārīgais loceklis
 24. Algebra: Nevienādību sistēmas
 25. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 26. Algebra: Ģeometriskā progresija
 27. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 28. Fizika: Procesi zvaigznēs
 29. Algebra: Summas formula
 30. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 31. Algebra: Variācija, kombinācija
 32. Algebra: Aritmētiskā progresija
 33. Fizika: Procesi zvaigznēs
 34. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 35. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 36. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 37. Algebra: Vispārīgais loceklis
 38. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 39. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 40. Algebra: Aritmētiskā progresija
 41. Algebra: Vispārīgais loceklis
 42. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)