945.3. Reālie skaitļi.

Atzīmē pareizo! (iespējami vairāki atbilžu varianti)

Nosaki, kurām kopām pieder piemērā dotie lielumi! Piemērs: Paralēlskaldņa, kura visu skaldņu laukumi ir naturāli skaitļi, tilpums ir:
Klase:
8
Priekšmets
Algebra
Tēma
Skaitļu jēdziena paplašināšana
Apakštēma
Reālie skaitļi

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

  1. Algebra: Dažādu lielumu mērvienības.
  2. Ģeometrija: Trijstūra mediānu īpašības.
  3. Ķīmija: Vielu daudzveidība.
  4. Ģeometrija: Taisnstūra (S = ab, a, b – malas) un kvadrāta laukuma (S = a2, a – mala) aprēķināšanas formulas
  5. Ģeometrija: Trijstūrī ievilkta riņķa līnija, tās centra atrašanās vieta.
  6. Algebra: Daļu reizināšanas un dalīšanas darbības.
  7. Algebra: Tuvinājumu absolūtā un relatīvā kļūda.
  8. Algebra: Mediāna
  9. Algebra: Lineāras funkcijas pētīšana.
  10. Algebra: Reālie skaitļi.