3174.2. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.

Uzraksti atbildi!

Doti divi līdzīgi trijstūri, a trijstūra laukums ir lielās nekā b trijstūra laukums. Uzraksti b trijstūra laukuma attiecību pret a trijstūri,ja to līdzības koeficients ir 4!
Klase:
9
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Trijstūru līdzība. Līdzīgi daudzstūri
Apakštēma
Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 2. Algebra: Kvadrātnevienādības
 3. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 4. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 5. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 6. Fizika: EMV un dzīvā daba
 7. Fizika: Visuma uzbūve
 8. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 9. Algebra: Ģeometriskā progresija
 10. Algebra: Diference
 11. Algebra: Aritmētiskā progresija
 12. Algebra: Kvadrātnevienādības
 13. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 14. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 15. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 16. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 17. Algebra: Kvocients
 18. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 19. Algebra: Ģeometriskā progresija
 20. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 21. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 22. Algebra: Kvadrātnevienādības
 23. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 24. Algebra: Ģeometriskā progresija
 25. Fizika: Procesi zvaigznēs
 26. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 27. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 28. Algebra: Varbūtība
 29. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 30. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 31. Algebra: Nevienādību sistēmas
 32. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 33. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 34. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 35. Algebra: Diference
 36. Algebra: Summas formula
 37. Algebra: Kombinatorika
 38. Algebra: Kvocients
 39. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 40. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 41. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 42. Fizika: EMV un dzīvā daba