240.1. Vielas sastāva nemainība. Ķīmiskās formulas.

Uzraksti atbildi!

Dota viela NH3 . Pierakstiet vielas ķīmiskas formulas izrunu.
Klase:
8
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Ieskats vielu mikropasaulē
Apakštēma
Vielas sastāva nemainība. Ķīmiskās formulas.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Algebrisku izteiksmju pārveidojumi.
 2. Algebra: Racionāla izteiksme.
 3. Algebra: Kvadrātsaknes īpašības
 4. Fizika: Apgaismojums un drošība
 5. Fizika: Siltuma procesu grafiskais attēlojums
 6. Algebra: Kvadrātsakne
 7. Algebra: Kvadrātvienādojuma diskriminants
 8. Ģeometrija: Riņķa līnijā ievilkts trijstūris, apvilktās riņķa līnijas centra atrašanās vieta.
 9. Algebra: Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos
 10. Ģeometrija: Paralelograms, tā elementi. Paralelograma īpašības un pazīmes
 11. Algebra: Daļveida racionāla izteiksme.
 12. Fizika: Fizikas valoda
 13. Algebra: ax² + bx = 0
 14. Ģeometrija: Daudzstūra leņķu summa, izliekts četrstūris, ieliekts četrstūris, daudzstūra diagonāle
 15. Algebra: Proporcijas, procenti
 16. Algebra: Kvadrātvienādojuma diskriminants
 17. Fizika: Mijiedarbība, spēks un drošība
 18. Ķīmija: Vielas sastāva nemainība. Ķīmiskās formulas.
 19. Fizika: Kustības grafiskais attēlojums
 20. Algebra: Kvadrāttrinoma saknes
 21. Ģeometrija: Attālums starp paralēlām taisnēm.
 22. Ģeometrija: Pitagora teorēma. Pitagora teorēmas praktisko pielietojumu ikdienā.
 23. Algebra: Mediāna
 24. Fizika: Vielas uzbūve
 25. Ķīmija: Ķīmisko reakciju vienādojumi
 26. Ģeometrija: Daudzstūra leņķu summa, izliekts četrstūris, ieliekts četrstūris, daudzstūra diagonāle
 27. Ģeometrija: Daudzstūra leņķu summa, izliekts četrstūris, ieliekts četrstūris, daudzstūra diagonāle
 28. Ķīmija: Vielas daudzums
 29. Algebra: Tuvinājumu absolūtā un relatīvā kļūda.
 30. Algebra: Kvadrāttrinoma saknes
 31. Algebra: Mediāna
 32. Ģeometrija: Pitagora teorēma. Pitagora teorēmas praktisko pielietojumu ikdienā.
 33. Fizika: Masa un blīvums
 34. Algebra: Racionālie skaitļi.
 35. Fizika: Kustības raksturlielumi
 36. Algebra: Tuvinājumu absolūtā un relatīvā kļūda.
 37. Algebra: Apgrieztās proporcionalitātes jēdziens.
 38. Fizika: Siltuma daudzums
 39. Ķīmija: Skābju, bāzu un sāļu ķīmiskās formulas un nosaukumi
 40. Ģeometrija: Trapece, tās elementi, trapeču veidi, trapeču īpašības, vienādsānu trapeces pazīmes.
 41. Ģeometrija: Taisnstūris, tā īpašības un pazīmes.
 42. Algebra: Daļas pamatīpašība.