2083.2. Kvadrāttrinoma saknes

Uzraksti atbildi!

Aprēķiniet kvadrāttrinoma x^2+2x-15 saknes! (x_1< x_2)
x_1=
x_2=
Klase:
8
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kvadrātvienādojumi
Apakštēma
Kvadrāttrinoma saknes

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

  1. Algebra: Algebrisku izteiksmju pārveidojumi.
  2. Ķīmija: Ūdens ķīmiskās īpašības un veidošanās
  3. Algebra: Kvadrātsakne
  4. Ķīmija: Vielu daudzveidība.
  5. Ģeometrija: Riņķis, tā elementi. Sekante.
  6. Algebra: Hiperbola.
  7. Ķīmija: Vielu fizikālās īpašības un fizikālās pārvērtības.
  8. Fizika: Mērīšana
  9. Fizika: Skaņas raksturlielumi
  10. Ķīmija: Ūdens ķīmiskās īpašības un veidošanās