2246.3. Kvadrātvienādojumu atrisināšana

Uzraksti atbildi!

Izgudrotāju pilsētas ceļa drošības inspekcija ir nolēmusi ieviest jaunu drošības līdzekli – ātruma ierobežojums, iebraucot pilsētā, ir jāaprēķina no kvadrātvienādojuma. Pieļaujamais ātrums ir kvadrātvinādojuma saknes. Ja neievēro ātrumu, pilsētā vairs netiksi ielaists. Pie pilsētas robežas redzama zīme ar vienādojumiem:

Ātruma ierobežojuma pirmo ciparu veido visu vienādojuma sakņu summa, otrais cipars ir nulle. Ar kādu ātrumu drīkst pārvietoties izgudrotāju pilsētā?
Pieļaujamais ātrums pilsētā ir
km/h
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
8. klases algebras kursa atkārtojums
Apakštēma
Kvadrātvienādojumu atrisināšana

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 2. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 3. Algebra: Vienādojumu grafiks
 4. Algebra: Daļveida nevienādības
 5. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 6. Fizika: EMV un dzīvā daba
 7. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 8. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 9. Algebra: Kombinatorika
 10. Ķīmija: Metālu iegūšana no oksīdiem. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma.
 11. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 12. Algebra: Varbūtība
 13. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 14. Algebra: Ģeometriskā progresija
 15. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 16. Ķīmija: Metālu iegūšana no oksīdiem. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma.
 17. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 18. Ķīmija: Polimēri.
 19. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 20. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 21. Algebra: Ģeometriskā progresija
 22. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 23. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 24. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 25. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 26. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 27. Algebra: Vienādijuma sistēmas jēdziens
 28. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 29. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 30. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 31. Algebra: Vispārīgais loceklis
 32. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 33. Algebra: Ekvivalence
 34. Ķīmija: Polimēri.
 35. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 36. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 37. Algebra: Vispārīgais loceklis
 38. Algebra: Aritmētiskā progresija
 39. Algebra: Nevienādību sistēmas
 40. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 41. Algebra: Aritmētiskā progresija
 42. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē