2317.2. Ekvivalence

Atzīmē pareizo!

Vai vienādojumi y+2x=3 un 9-6x=3y ir ekvivalenti?

Atzīmē pareizo!

Kādi pārveidojumi ir veikti, lai no otrā vienādojuma iegūtu pirmo?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Vienādojumu sistēmas
Apakštēma
Ekvivalence

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 2. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 3. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 4. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 5. Algebra: Vienādojumu grafiks
 6. Algebra: Variācija, kombinācija
 7. Algebra: Kombinatorika
 8. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 9. Algebra: Ģeometriskā progresija
 10. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 11. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 12. Fizika: Visuma uzbūve
 13. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 14. Ģeometrija: Riņķa līnijas garums, loka garums.
 15. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 16. Algebra: Variācija, kombinācija
 17. Fizika: EMV un dzīvā daba
 18. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 19. Algebra: Ekvivalence
 20. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 21. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 22. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 23. Algebra: Nevienādību sistēmas
 24. Algebra: Kvadrātnevienādības
 25. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 26. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 27. Algebra: Summas formula
 28. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 29. Fizika: Transporta attīstība
 30. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 31. Ķīmija: Metālu iegūšana no oksīdiem. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma.
 32. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 33. Algebra: Kombinatorika
 34. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 35. Algebra: Ģeometriskā progresija
 36. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 37. Algebra: Ekvivalence
 38. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 39. Algebra: Ģeometriskā progresija
 40. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 41. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 42. Algebra: Summas formula