1655.2. Abscisu ass

Uzraksti atbildi!

Pie kādām x vērtībām , punkts C(x;-2) atradīsies uz abscisu ass? (Ja der visi skaitļi, raksti R, ja neder neviens , tad U)
x=
Klase:
7
Priekšmets
Algebra
Tēma
Viena argumenta funkcijas
Apakštēma
Abscisu ass

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 2. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 3. Algebra: Polinoma augstākais loceklis.
 4. Algebra: Līdzīgi monomi - monomi
 5. Algebra: Polinoms.
 6. Algebra: Skaitliskās sakarības
 7. Algebra: Sakarības jēdziens
 8. Algebra: Kāpināšanas jēdziens: bāze, kāpinātājs, pakāpe
 9. Algebra: Funkcija
 10. Algebra: Trinoms.
 11. Algebra: Vienādojuma saknes.
 12. Algebra: Koordinātu ass un punkta koordināta
 13. Algebra: Vienādojuma jēdziens.
 14. Ģeometrija: Lauzta līnija un tās elementi, vienkārša lauzta līnija, slēgta lauzta līnija, lauztas līnijas garums, daudzstūris, tā leņķi, malas, virsotnes un diagonāle, daudzstūra perimetrs.
 15. Ģeometrija: Jēdziena definīcija, jēdziena pazīme.
 16. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 17. Algebra: Abscisu ass
 18. Algebra: Monoms (1. pakāpes).
 19. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 20. Algebra: Polinoms.
 21. Algebra: Nosacītās nevienādības īpašības.
 22. Ģeometrija: Trijstūra leņķu summa, taisnleņķa trijstūra katete, hipotenūza, taisnleņķa trijstūru vienādības pazīmes
 23. Algebra: Funkcijas izteikšana ar formulu, tabulu, grafiku
 24. Ģeometrija: Punkts, taisne, plakne, ģeometriska figūra
 25. Algebra: Identiskas izteiksmes.
 26. Algebra: Monoms
 27. Algebra: Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju
 28. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 29. Algebra: Skaitļu normālforma
 30. Algebra: Identitāte.
 31. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 32. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 33. Algebra: Neatkarīgais mainīgais (arguments) un atkarīgais mainīgais (funkcija)
 34. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 35. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q
 36. Algebra: Skaitļa modulis
 37. Ģeometrija: Lauzta līnija un tās elementi, vienkārša lauzta līnija, slēgta lauzta līnija, lauztas līnijas garums, daudzstūris, tā leņķi, malas, virsotnes un diagonāle, daudzstūra perimetrs.
 38. Algebra: Skaitļu normālforma
 39. Algebra: Abscisu ass
 40. Algebra: Savstarpēji vienādi monomi
 41. Algebra: Grafiks y=kx+b (zīmējums)
 42. Algebra: Sakarības jēdziens