3188.3. Riņķa līnijas garums, loka garums.

Uzraksti atbildi!

Aprēķināt loka garumu, ja šis loks atrodas uz riņķa līnijas, kuras rādiuss ir 6 cm, un to nosaka 45° centra leņķis!
cm
Klase:
9
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Regulāri daudzstūri, riņķa līnijas garums, riņķa laukums
Apakštēma
Riņķa līnijas garums, loka garums.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojumu grafiks
 2. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 3. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 4. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 5. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 6. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 7. Algebra: Varbūtība
 8. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 9. Algebra: Kombinatorika
 10. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 11. Algebra: Kombinatorika
 12. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 13. Algebra: Diference
 14. Algebra: Ģeometriskā progresija
 15. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 16. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 17. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 18. Algebra: Daļveida nevienādības
 19. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 20. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 21. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 22. Algebra: Kvadrātnevienādības
 23. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 24. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 25. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 26. Algebra: Ekvivalence
 27. Algebra: Kvocients
 28. Algebra: Vispārīgais loceklis
 29. Fizika: Transporta attīstība
 30. Algebra: Kvocients
 31. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 32. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 33. Ģeometrija: Riņķa līnijas garums, loka garums.
 34. Fizika: Visuma uzbūve
 35. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 36. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 37. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 38. Algebra: Varbūtība
 39. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 40. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 41. Algebra: Kvocients
 42. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.