KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

1957.3. Monoms

Uzraksti atbildi!

Nosakiet monoma -4r^4\times r^8 koeficientu un pakāpi!
Koeficients =
Pakāpe =
Klase:
7
Priekšmets
Algebra
Tēma
Monomi
Apakštēma
Monoms

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Lineārie vienādojumi ax + b = 0, kur a, b ∈ Q
 2. Ģeometrija: Trijstūris un tā elementi, leņķa pretmala un piemala, malas pretleņķis un pieleņķis trijstūrī. Trijstūra mediāna, bisektrise, augstums, trijstūra nevienādība.
 3. Algebra: Polinomam pretējs polinoms.
 4. Algebra: Skaitliska izteiksme.
 5. Algebra: Funkcija y = x²
 6. Algebra: Koordinātu ass un punkta koordināta
 7. Algebra: Polinomam pretējs polinoms.
 8. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 9. Algebra: Ekvivalentas nevienādības
 10. Algebra: Monoms
 11. Algebra: Koordinātu sākumpunkts
 12. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 13. Algebra: Binoms.
 14. Algebra: Abscisu ass
 15. Algebra: Koordinātu sākumpunkts
 16. Algebra: Skaitliskās vienādības.
 17. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 18. Algebra: Savstarpēji vienādi monomi
 19. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 21. Algebra: Vienādojuma saknes.
 22. Algebra: Monoma koeficients
 23. Ģeometrija: Jēdziena definīcija, jēdziena pazīme.
 24. Algebra: Monoms
 25. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 26. Algebra: Pieraksts –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 27. Ģeometrija: Vienādsānu trijstūris, sānu mala, trijstūra pamats, vienādmalu trijstūris, nogriežņa vidusperpendikuls, sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī
 28. Algebra: Polinoma augstākais loceklis.
 29. Algebra: Proporcionalitātes koeficients k
 30. Algebra: Saīsinātās reizināšanas formulas: summas un starpības kvadrāts;kvadrātu starpība.
 31. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 32. Ģeometrija: Aksioma, teorēma, pierādījums.
 33. Algebra: Procenti un proporcijas.
 34. Algebra: Koordinātu plakne
 35. Algebra: Racionāls skaitlis
 36. Algebra: Lineārie vienādojumi ax + b = 0, kur a, b ∈ Q
 37. Algebra: Procenti un proporcijas.
 38. Algebra: Polinoms.
 39. Algebra: Identiskas izteiksmes.
 40. Algebra: Parastās daļas un decimāldaļas.
 41. Algebra: Polinomam pretējs polinoms.
 42. Algebra: Nosacītās nevienādības jēdziens