KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2405.2. Kvadrātnevienādības

Atzīmē pareizo! (iespējami vairāki atbilžu varianti)

Dota kvadrātnevienādība x^2-2x-8<0. Kuri no dotajiem skaitļiem apmierina nevienādību un ir tās atrisinājumu kopas elementi?

Vai nevienādība ir stingra vai nestingra?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Nevienādības un to sistēmas
Apakštēma
Kvadrātnevienādības

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 2. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 3. Algebra: Vispārīgais loceklis
 4. Fizika: Visuma uzbūve
 5. Algebra: Kvadrātnevienādības
 6. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 7. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 8. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 9. Algebra: Summas formula
 10. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 11. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 12. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 13. Algebra: Summas formula
 14. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 15. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 16. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 17. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 18. Algebra: Kvadrātnevienādības
 19. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 20. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 21. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 22. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 23. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 24. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 25. Algebra: Kvadrātnevienādības
 26. Algebra: Ekvivalence
 27. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 28. Fizika: Elektrodrošība
 29. Fizika: Darbs un enerģija
 30. Algebra: Kombinatorika
 31. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 32. Algebra: Ekvivalence
 33. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 34. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 35. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 36. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības
 37. Ķīmija: Metālu iegūšana no oksīdiem. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma.
 38. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 39. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 40. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 41. Algebra: Varbūtība
 42. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.