KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2580.2. Varbūtība

Uzdevums

Mežmalā dzīvo 30 rūķi. Zināms, ka 11 no rūķiem vienmēr melo, kamēr pārējie 19 vienmēr saka taisnību. Iekšā mežā ved divas taciņas un tu vēlies noskaidrot, kura no takām tevi ātrāk izvedīs cauri biezoknim. 

Uzraksti atbildi!

Cik liela ir varbūtība, ka, jautājot vienam no rūķiem, tu aiziesi pa īsāko taciņu?
Kāda ir varbūtība, ka, jautājot diviem dažādiem rūķiem, abi no viņiem tev samelos? (iegūto daļskaitli nesaīsini!)
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kombinatorikas, varbūtību teorijas elementi
Apakštēma
Varbūtība

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 2. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 3. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 4. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 5. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 6. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 7. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 8. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 9. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 10. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 11. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 12. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 13. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 14. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 15. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 16. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 17. Algebra: Varbūtība
 18. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 19. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 20. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 21. Algebra: Kvocients
 22. Algebra: Summas formula
 23. Algebra: Ģeometriskā progresija
 24. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 25. Algebra: Kvadrātnevienādības
 26. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 27. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 28. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 29. Algebra: Nevienādību sistēmas
 30. Algebra: Summas formula
 31. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 32. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 33. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 34. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 35. Algebra: Kombinatorika
 36. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 37. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 38. Fizika: EMV un dzīvā daba
 39. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 40. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 41. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 42. Fizika: Enerģijas pārvēršanās