2867.3. Visuma pētīšanas metodes

Ieraksti trūkstošo vārdu!

Atoms sastāv no un .
Klase:
9
Priekšmets
Fizika
Tēma
Novērojamais Visums
Apakštēma
Visuma pētīšanas metodes

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Ģeometriskā progresija
 2. Algebra: Nevienādību sistēmas
 3. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 4. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 5. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 6. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 7. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 8. Algebra: Kvocients
 9. Fizika: Transporta attīstība
 10. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 11. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 12. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 13. Algebra: Vienādojumu grafiks
 14. Algebra: Aritmētiskā progresija
 15. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 16. Ķīmija: Metālu iegūšana no oksīdiem. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma.
 17. Algebra: Vispārīgais loceklis
 18. Algebra: Daļveida nevienādības
 19. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 20. Algebra: Kombinatorika
 21. Fizika: Transporta attīstība
 22. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 23. Fizika: Materiāli un konstrukcijas
 24. Fizika: Elektrodrošība
 25. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 26. Algebra: Daļveida nevienādības
 27. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 28. Algebra: Variācija, kombinācija
 29. Fizika: Elektrodrošība
 30. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 31. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 32. Fizika: Elektrodrošība
 33. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 34. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 35. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 36. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 37. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 38. Algebra: Kombinatorika
 39. Algebra: Vispārīgais loceklis
 40. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 41. Algebra: Daļveida nevienādības
 42. Algebra: Nevienādību sistēmas