1534.3. Trijstūra mediānu īpašības.

Atzīmē pareizo!

Trijstūra garāka mediāna vienmēr būs tā, kas novilkta no augstākās virsotnes?
Klase:
8
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Trapece. Trijstūra un trapeces viduslīnija
Apakštēma
Trijstūra mediānu īpašības.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Lineāras funkcijas pētīšana.
 2. Algebra: Hiperbola.
 3. Ģeometrija: Pieskare, tās īpašība un pazīme.
 4. Algebra: Lineāru vienādojumu un nevienādību atrisināšana.
 5. Fizika: Spiediens
 6. Fizika: Fizikas valoda
 7. Algebra: Skaitļu tuvinājumi.
 8. Fizika: Fizikālās parādības un procesi
 9. Algebra: Kvadrātvienādojuma diskriminants
 10. Algebra: Kvadrāttrinoma saknes
 11. Ģeometrija: Trijstūrī ievilkta riņķa līnija, tās centra atrašanās vieta.
 12. Fizika: Siltuma procesi sadzīvē
 13. Ģeometrija: Loka leņķiskais lielums, centra leņķis un ievilkts leņķis
 14. Ķīmija: Skābes un bāzes. Indikatori.
 15. Algebra: ax² + bx = 0
 16. Ģeometrija: Trijstūra mediānu īpašības.
 17. Algebra: Mediāna
 18. Algebra: Daļu reizināšanas un dalīšanas darbības.
 19. Fizika: Pētnieciskās darbības pamati fizikā
 20. Fizika: Skaņas raksturlielumi
 21. Ķīmija: Vielu fizikālās īpašības un fizikālās pārvērtības.
 22. Algebra: Daļas pamatīpašība
 23. Fizika: Masa un blīvums
 24. Ķīmija: Ūdens fizikālās īpašības. Šķīdumi( masas daļas)
 25. Algebra: Moda
 26. Fizika: Gaismas izplatīšanās un ēnas
 27. Algebra: Kvadrāttrinoma saknes
 28. Fizika: Skaņas raksturlielumi
 29. Ģeometrija: Minēto figūru augstumi. Vienlielu figūru laukumi
 30. Ģeometrija: Riņķa līnijā ievilkts trijstūris, apvilktās riņķa līnijas centra atrašanās vieta.
 31. Algebra: Vidējais aritmētiskais
 32. Fizika: Pētnieciskās darbības pamati fizikā
 33. Fizika: Siltuma izplatīšanās
 34. Algebra: Kvadrātsaknes īpašības
 35. Algebra: Funkcija y=√x
 36. Ģeometrija: Riņķis, tā elementi. Sekante.
 37. Ķīmija: Laboratorijas trauki un piederumi.
 38. Algebra: Lineāras funkcijas pētīšana.
 39. Algebra: Mediāna
 40. Algebra: Racionālie skaitļi.
 41. Ģeometrija: Paralelograma, romba, trijstūra, taisnleņķa trijstūra, trapeces laukums.
 42. Ģeometrija: Taisnstūra (S = ab, a, b – malas) un kvadrāta laukuma (S = a2, a – mala) aprēķināšanas formulas