KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

461.2. Organisko vielu pārvērtības

Uzrakstiet ķīmisko pārvērtību virkni, kas ir minētā tekstā!

Liela neatjaunojamo kurināmo (piemēram, koksa) izmantošana siltuma un elektroenerģijas ražošanai būtiski palielina siltumnīcas efekta gāzes daudzumu atmosfērā. Pēdējo gadu laikā tika piedāvātas vairākas iespējas atmosfēras ogļskābas gāzesdaudzuma samazināšanai, bet joprojām labāka metode ir dabā notiekošs fotosintēzes process. Fotosintēzes gaitā augi saista ogļskābo gāzi, sintezējot samērā vienkāršu savienojumu – cukuru glikozi, ko izmanto kā izejvielu citu savienojumu iegūšanai.
Klase:
9
Priekšmets
Ķīmija
Tēma
Organisko un neorganisko vielu pārvērtības
Apakštēma
Organisko vielu pārvērtības

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 2. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 3. Algebra: Kvadrātnevienādības
 4. Algebra: Daļveida nevienādības
 5. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 6. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 7. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 8. Algebra: Nevienādību sistēmas
 9. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 10. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 11. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 12. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 13. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 14. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 15. Algebra: Kombinatorika
 16. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 17. Fizika: Elektrisko slēgumu lietojums
 18. Algebra: Kvocients
 19. Ģeometrija: Riņķa laukums, sektors, tā laukums, segments
 20. Fizika: Informācijas pārraides veidi
 21. Fizika: Procesi zvaigznēs
 22. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 23. Algebra: Kvocients
 24. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 25. Ķīmija: Polimēri.
 26. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 27. Algebra: Ekvivalence
 28. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 29. Ģeometrija: Riņķa līnijas garums, loka garums.
 30. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 31. Algebra: Kvocients
 32. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 33. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 34. Algebra: Kombinatorika
 35. Algebra: Daļveida nevienādības
 36. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 37. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 38. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 39. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 40. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 41. Algebra: Ekvivalence
 42. Ģeometrija: Riņķa līnijas garums, loka garums.