KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2248.3. Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.

Atzīmē pareizo!

Dota kvadrātfunkcija ar vienu nezināmu koeficientu: y=ax^2-1. Kādai jābūt koeficienta a vērtībai, lai funkcijai būtu viena vienīga lielākā vērtība?

Uzraksti atbildi!

Pielīdzini funkcijas vērtību nullei un pieņem, ka a=1. Kādas ir iegūtā kvadrātvienādojuma saknes? Vispirms raksti lielāko sakni.
x_1=
x_2=
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kvadrātfunkcija
Apakštēma
Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 2. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 3. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 4. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 5. Algebra: Varbūtība
 6. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 7. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 8. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 9. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 10. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 11. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 12. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 13. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 14. Algebra: Ģeometriskā progresija
 15. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 16. Algebra: Summas formula
 17. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 18. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 19. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 20. Algebra: Kvocients
 21. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 22. Algebra: Summas formula
 23. Algebra: Nevienādību sistēmas
 24. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 25. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 26. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 27. Algebra: Kvadrātnevienādības
 28. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 29. Algebra: Kombinatorika
 30. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 31. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 32. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 33. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 34. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 35. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 36. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 37. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 38. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 39. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 40. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 41. Fizika: EMV un dzīvā daba
 42. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana