2375.3. Vienādi trijstūri, vienādu trijstūru atbilstošie elementi, vienādu trijstūru īpašības, trijstūru vienādības pazīmes

Atzīmē pareizo!

Ja viena trijstūra mala un tās pieleņķi ir attiecīgi vienādi ar otra trijstūra malu un tās pieleņķiem, tad trijstūri ir vienādi pēc pazīmes:
Klase:
7
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Vienādi trijstūri
Apakštēma
Vienādi trijstūri, vienādu trijstūru atbilstošie elementi, vienādu trijstūru īpašības, trijstūru vienādības pazīmes

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Ģeometrija: Lauzta līnija un tās elementi, vienkārša lauzta līnija, slēgta lauzta līnija, lauztas līnijas garums, daudzstūris, tā leņķi, malas, virsotnes un diagonāle, daudzstūra perimetrs.
 2. Algebra: Skaitļu intervāls un to veidi.
 3. Algebra: Trinoms.
 4. Algebra: Monoma normālforma
 5. Ģeometrija: Triju punktu savstarpējais novietojums.
 6. Algebra: Skaitļu normālforma
 7. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 8. Algebra: Polinoma augstākais loceklis.
 9. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q
 10. Algebra: Savstarpēji vienādi monomi
 11. Ģeometrija: Vienādi trijstūri, vienādu trijstūru atbilstošie elementi, vienādu trijstūru īpašības, trijstūru vienādības pazīmes
 12. Ģeometrija: Punkts pieder (nepieder) taisnei (staram, nogrieznim), pusplakne, krustiskas taisnes, stars, pretēji stari, nogrieznis, īpašība
 13. Algebra: Lineāra funkcija y = kx + b
 14. Algebra: Nosacītās nevienādības īpašības.
 15. Algebra: Pakāpe ar negatīvu kāpinātāju
 16. Ģeometrija: Vienādi trijstūri, vienādu trijstūru atbilstošie elementi, vienādu trijstūru īpašības, trijstūru vienādības pazīmes
 17. Ģeometrija: Aksioma, teorēma, pierādījums.
 18. Algebra: Funkcija y = x²
 19. Ģeometrija: Riņķa līnija, riņķa līnijas centrs, rādiuss, diametrs, horda, loks
 20. Algebra: Skaitļa modulis
 21. Algebra: Kvadranti
 22. Algebra: Koordinātu plakne
 23. Ģeometrija: Punkts, taisne, plakne, ģeometriska figūra
 24. Algebra: Vienādojuma jēdziens.
 25. Algebra: Identitāte.
 26. Algebra: Skaitliskās nevienādības un to īpašības.
 27. Algebra: Kvadranti
 28. Algebra: Lineāras nevienādības ax + b > 0, kur a, b ∈ Q
 29. Algebra: Daļas (dalījuma) pamatīpašība.
 30. Algebra: Daļas (dalījuma) pamatīpašība.
 31. Ģeometrija: Punkts pieder (nepieder) taisnei (staram, nogrieznim), pusplakne, krustiskas taisnes, stars, pretēji stari, nogrieznis, īpašība
 32. Ģeometrija: Vienādsānu trijstūris, sānu mala, trijstūra pamats, vienādmalu trijstūris, nogriežņa vidusperpendikuls, sakarības starp leņķiem un malām trijstūrī
 33. Algebra: Sakarības jēdziens
 34. Algebra: Koordinātu plakne
 35. Ģeometrija: Leņķis, leņķa malas un virsotne, leņķa lielums, grāds – leņķa lieluma mērvienība
 36. Algebra: Abscisu ass
 37. Algebra: Monomi daļas formā
 38. Algebra: Tiešās proporcionalitātes jēdziens
 39. Algebra: Skaitļu normālforma
 40. Algebra: Izteiksmju identiska pārveidošana
 41. Algebra: Identiskas izteiksmes.
 42. Algebra: Binoms.