KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2594.2. Kombinatorika

Uzraksti atbildi!

Klasē mācās 10 zēni un 14 meitenes. Skolas rīkotajā konkursā no katras klases jāpiedalās vienai meitenei un vienam puisim. Cik dažādos veidos vari izveidot dažādus skolēnu pārus?

Atzīmē pareizo!

Vai šo darbību apraksta saskaitīšanas vai reizināšanas likums?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Kombinatorikas, varbūtību teorijas elementi
Apakštēma
Kombinatorika

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 2. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 3. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 4. Fizika: Visuma uzbūve
 5. Algebra: Kvadrātnevienādības
 6. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 7. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 8. Algebra: Vispārīgais loceklis
 9. Algebra: Kombinatorika
 10. Ģeometrija: Simetrijas centrs, simetrijas ass, centrālā simetrija, aksiālā simetrija
 11. Algebra: Kvocients
 12. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 13. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 14. Algebra: Varbūtība
 15. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 16. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 17. Algebra: Diference
 18. Fizika: Transporta attīstība
 19. Algebra: Kvocients
 20. Algebra: Kombinatorika
 21. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 22. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 23. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 24. Algebra: Skaitļu virknes jēdziens
 25. Algebra: Ģeometriskā progresija
 26. Fizika: Dažādu diapazonu EMV izmantošana
 27. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 28. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 29. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 30. Algebra: Ekvivalence
 31. Algebra: Daļveida nevienādības
 32. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 33. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 34. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 35. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 36. Fizika: Elektrisko un magnētisko parādību saistība
 37. Algebra: Kvocients
 38. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 39. Ģeometrija: Riņķa līnijas garums, loka garums.
 40. Algebra: Vienādojumu grafiks
 41. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 42. Algebra: Varbūtība