KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2402.2. Kvadrātnevienādības

Atzīmē pareizo! (iespējami vairāki atbilžu varianti)

Dota kvadrātnevienādība x^2-3x-10≤0. Kuri no dotajiem skaitļiem apmierina nevienādību un ir tās atrisinājumu kopas elementi?

Vai nevienādība ir stingra vai nestingra?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Nevienādības un to sistēmas
Apakštēma
Kvadrātnevienādības

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 2. Algebra: Kombinatorika
 3. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 4. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 5. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 6. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 7. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 8. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 9. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 10. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 11. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 12. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 13. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 14. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 15. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 16. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 17. Algebra: Varbūtība
 18. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 19. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 20. Algebra: Summas formula
 21. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 22. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 23. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 24. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 25. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 26. Algebra: Nevienādību sistēmas
 27. Algebra: Kvocients
 28. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 29. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 30. Algebra: Summas formula
 31. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 32. Algebra: Kvadrātnevienādības
 33. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 34. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 35. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 36. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 37. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 38. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 39. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 40. Algebra: Ģeometriskā progresija
 41. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 42. Fizika: EMV un dzīvā daba