KAPEC GEOTASK?
 • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
 • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
 • Iespēja sekot savam progresam
 • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
 • E-pasts:

2402.2. Kvadrātnevienādības

Atzīmē pareizo! (iespējami vairāki atbilžu varianti)

Dota kvadrātnevienādība x^2-3x-10≤0. Kuri no dotajiem skaitļiem apmierina nevienādību un ir tās atrisinājumu kopas elementi?

Vai nevienādība ir stingra vai nestingra?
Klase:
9
Priekšmets
Algebra
Tēma
Nevienādības un to sistēmas
Apakštēma
Kvadrātnevienādības

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 2. Fizika: EMV un dzīvā daba
 3. Algebra: Summas formula
 4. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 5. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 6. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 7. Algebra: Ģeometriskā progresija
 8. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 9. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 10. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 11. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 12. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 13. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 14. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 15. Ģeometrija: Proporcionāli nogriežņi, līdzīgi trijstūri, līdzības koeficients, līdzīgu trijstūru īpašības. Trijstūru līdzības pazīmes. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība
 16. Algebra: Kvadrātnevienādības
 17. Ģeometrija: Regulārs daudzstūris, tā perimetrs un laukums. Regulārā daudzstūrī ievilkta riņķa līnija, ap regulāru daudzstūri apvilkta riņķa līnija.
 18. Algebra: Varbūtība
 19. Algebra: Kvadrātfunkcijas y = ax² + bx + c jēdziens
 20. Algebra: Kombinatorika
 21. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 22. Fizika: Vienkāršie mehānismi
 23. Fizika: Visuma pētīšanas metodes
 24. Algebra: Darbības ar algebriskām daļām
 25. Algebra: Kvocients
 26. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 27. Algebra: Summas formula
 28. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 29. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 30. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 31. Ķīmija: Ogļūdeņražu daudzveidība, uzbūve, nomenklatūra.
 32. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 33. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 34. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 35. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 36. Algebra: Nevienādību sistēmas
 37. Algebra: Funkcijas jēdziena padziļinājums: Funkcijas saknes; Augšana – dilšana; Lielākā – mazākā vērtība; Vērtību apgabals.
 38. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 39. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 40. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.
 41. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 42. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens