3151.3. Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.

Paralelograms ABCD, BC=10 cm, BA=14 cm un leņķis B ir 30° liels. Aprēķināt paralelograma laukumus!


Uzraksti atbildi!

S=
cm^2
Klase:
9
Priekšmets
Ģeometrija
Tēma
Metriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī
Apakštēma
Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi

 1. Algebra: Vienādojumu sistēmas jēdziens
 2. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 3. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 4. Algebra: Variācija, kombinācija
 5. Ķīmija: Vielu pārvērtības. Ķīmisko reakciju veidi.
 6. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 7. Ģeometrija: Trijstūra, paralelograma, romba laukuma aprēķināšanas formulas, izmantojot šaurā leņķa sinusa vērtību.
 8. Fizika: Enerģija un vides problēmas
 9. Fizika: Elektroenerģijas lietojums sadzīvē
 10. Algebra: Aritmētiskā progresija
 11. Algebra: Ģeometriskā progresija
 12. Ķīmija: Polimēri.
 13. Fizika: Elektrisko ķēžu raksturlielumi un Oma likums ķēdes posmam
 14. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 15. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 16. Ķīmija: Vielu klasifikācija.
 17. Ķīmija: Organisko vielu pārvērtības
 18. Ģeometrija: Trijstūru līdzības pazīmes.
 19. Fizika: Enerģijas pārvēršanās
 20. Algebra: Intervālu metode nevienādībās
 21. Fizika: Darbs un enerģija
 22. Algebra: Varbūtība
 23. Ģeometrija: Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība un līdzīgu trijstūru laukumu attiecība.
 24. Ķīmija: Polimēri.
 25. Ģeometrija: Virsotne, šķautne, skaldne, prizma (taisna un regulāra), piramīda (arī regulāra), cilindrs, konuss, sfēra, lode.
 26. Ķīmija: Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas
 27. Ģeometrija: Konstrukcijas uzdevums un tā atrisinājums
 28. Algebra: Vienādojums ar diviem nezināmiem (gan 1., gan 2. pakāpes)
 29. Algebra: Kvadrātvienādojumu atrisināšana
 30. Algebra: Nevienādību sistēmas
 31. Algebra: Vienādojumu grafiks
 32. Ķīmija: Dabas vielas un pārtika
 33. Ģeometrija: Prizmas, piramīdas, cilindra, konusa augstums, pamats. Cilindra un konusa veidule
 34. Fizika: EMV rašanās un izplatīšanās
 35. Ģeometrija: Apkārtmēra un laukuma aprēķināšana kombinētām figūrām
 36. Ķīmija: Metālu ķīmiskās īpašības.
 37. Ģeometrija: Ķermeņa virsmas laukums, virsmas izklājums, ķermeņa tilpums.
 38. Ģeometrija: Nogriežņu attiecība.
 39. Algebra: Variācija, kombinācija
 40. Ķīmija: Ogļūdeņražu degšana. Aprēķini pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma
 41. Fizika: Saules sistēmas ķermeņi
 42. Ģeometrija: Taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinuss, kosinuss, tangenss.