KAPEC GEOTASK?
  • Mācīšanās process ir izklaidējošs un aizraujošs
  • Atrisinātie uzdevumi pārvēršas koordinātās
  • Iespēja sekot savam progresam
  • Kopā ar skolas biedriem un draugiem doties piedzīvojumā, meklējot slēpņus
Kontaktinformācija
  • E-pasts:

Tukuma pils

Atrašanās vieta: N56° 57` 52.7", E23° 9` 20.01"

Lai atrastu slēpņa koordinātes, jāatrisina uzdevumi


Tukumā bijusi Livonijas ordeņa pils, kura pakļauta mestram. Tukuma vārds pirmo reiz minēts 1253.gadā kuršu zemju dalīšanas dokumentā – saskaņā ar to Tukums nonāca ordeņa valdījumā. Tā tika celta 14.gs. Tukuma pils atradās galvenā satiksmes ceļa malā, kas veda no Livonijas uz Prūsiju, un ceļotājiem bija pirmā apmešanās vieta starp Rīgu un Kandavu.

Droši ir zināms, ka 1381.gadā Tukuma pilī mitinājās mestrs Vilhelms no Frīmersheimas. Sākot ar 15.gs., Tukuma vārds ir ļoti bieži sastopams rakstītajos avotos. Zināms, ka pilī 1463.un 1481.gadā notikušas Livonijas kārtu pārstāvju sanāksmes. Tukuma pils 15.gs. atradās ordeņa mestra tiešā pakļautībā. To pārvaldīja mestra ieceltie pārvaldnieki – karakalpi, nevis kāds no ordeņbrāļiem. Norisot cīņām starp ordeni un Rīgu, 1484.gadā rīdzinieki uzbruka Tukumam un to nodedzināja. Ordeņvalsts pastāvēšanas beigu posmā Tukuma pils bija nonākusi tuvu sabrukumam. Landtāgā 1563.gadā sprieduši, vai maz vērts to atjaunot.

 17.gs. pils atkal vairāk kārt cietusi karadarbībā. 1605.gadā Zviedrijas karalis Kārlis IX ar 4000 vīriem ieņēma Tukumu un pili un nodedzināja. Tajā laikā Tukums tika dēvēts par vecu, nenocietinātu pili. Tā nav bijusi atjaunota arī 1613.gadā.

 Kurzemes hercogs 1618.gadā pasludināja Tukuma pili par pilskunga un 1653.gadā – par virs pilskunga rezidenci. Hercogs Jēkabs 1653.gadā lika Tukuma pili izremontēt un iekārtot to no jauna.

 Atkārtoti 1622.,1625. un 1658. gadā zviedri okupēja Tukumu, un1659.gadā dodoties prom, viņi aizveduši arī abus pils lielgabalus.

Līdz 1730.gadam pilī atradusies Tukuma virskapitāna instanču tiesa. Tajā gadā ir iebrucis pils jumts un daļa sienas. Hercogistes arhitekts Barnikels 1740.gadā ziņoja hercogam Ernstam, ka Tukuma pils esot galīgi sagruvusi. Ap to laiku pils ziemeļrietumu stūrī, izmantojot trīs esošās sienas un uzceļot jaunu dienvidu sienu, uzbūvēja nelielu divstāvu torņveida celtni, kurā ierīkoja apriņķa cietumu. Pārējās pilsdrupas līdz 1827.gadam kalpoja par akmeņlauztuvi pilsētniekiem, kuri varēja tādā veidā iegūt lētu būvmateriālu savu ēku celtniecībai. 

 

Tukuma pils tornis 18.gs.